ข่าว

ข่าว

Video > ข่าว

สรุปข่าว DMC 7 ธ.ค. 2559 DMC News ชม 16,389,107 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 7 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 6 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 5 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 3 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 2 ธ.ค. 2559323 วัด ครั้งที่ 127 วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส New News ชม 2,889,294 ครั้ง
       323 วัด ครั้งที่ 127 วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 120 จ.นราธิวาส
       New news ตักบาตร 10,000 รูป จ.เชียงใหม่
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118 อ บางกล่ำ จ สงขลา
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 117 จ.ปัตตานีข่าวต่างประเทศทั่วโลก 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 2,329,395 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 30 กันยายน พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 DMC News Sunday ชม 1,676,347 ครั้ง
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 ตุลาคม พ.ศ.255921/05/2009 English New News ชม 835,821 ครั้ง
       21/05/2009
       17/04/2009
       16/04/2009
       10/04/2009
       6/04/200928 ก.พ.49 ข่าว 072 ชม 659,471 ครั้งผู้นำบุญ จ.กาญจนบุรี ที่นี่ภูธร ชม 584,977 ครั้ง
       ผู้นำบุญ จ.กาญจนบุรี
       ความเป็นมาของศูนย์กัลยาณมิตร จ.นครปฐม
       ศูนย์กัลยาณมิตรนครราชสีมา ผู้บุกเบิกสร้างศูนย์ฯและประธานศูนย์ฯคนที่1-7
       สามชุก ตลาดร้อยปี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมมงคลเจริญ
       ทวีชัย 5 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย21/05/2009 新新闻 (New News) ชม 282,034 ครั้ง
       21/05/2009
       17/04/2009
       16/04/2009
       6/04/2009
       27/03/2009World of Peace 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 World of Peace ชม 226,628 ครั้ง
       World of Peace 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 7 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 30 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 16 กันยายน พ.ศ.2561สรุปข่าว Boon News 20 ต.ค. 2561 Boon News ชม 125,954 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 20 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 19 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 18 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 17 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 16 ต.ค. 2561สรุปข่าว DMC 14 ม.ค. 2559 เจาะประเด็น ชม 121,237 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 14 ม.ค. 2559สอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในประเทศศรีลังกา DNN ชม 106,827 ครั้ง
       สอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในประเทศศรีลังกา
       พิธีเปิด วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
       อุบาสิกาแก้ว ประเทศอินเดีย
       สารคดีประเทศมองโกเลียและเบื้องหลังการจัดงานฯ
       พิธีลอยโคมวิสาขประทีป อินเดีย 2553DNN 19/05/2009 English DNN ชม 83,404 ครั้ง
       DNN 19/05/2009
       DNN 7/05/2009
       DNN 12/02/2009
       DNN 12/01/2009
       DNN 30/09/200819/05/2009 法身新闻网 (DNN) ชม 57,163 ครั้ง
       19/05/2009
       18/05/2009
       7/05/2009
       12/02/2009
       16/07/200816 ต.ค.48 รอบรู้ทันข่าว ชม 27,509 ครั้ง