Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
พิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดพระธรรมกายสกู๊ปอัพเดท ชม 632 ครั้ง
       พิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดพระธรรมกาย
       พิธีบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพ.ศ.2562
       ฉลองพระประธานองค์ใหม่ ครบรอบ 15 ปีวัดพระธรรมกายคานากาว่า
       พิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตร รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ผู้นำบุญ
       พิธีขอขมา มอบบาตร และผ้าไตร รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


กอดเป็นยา : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 279 ครั้ง
       กอดเป็นยา : ทันโลกทันธรรม
       Medical Tourism : ทันโลกทันธรรม
       อาชญูากรรมคำพูด : ทันโลกทันธรรม
       พลเมืองตื่นรู้ : ทันโลกทันธรรม
       หลุมพรางบัตรพลาสติก : ทันโลกทันธรรม


นิสัยติดต่อ : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 208 ครั้ง
       นิสัยติดต่อ : ข้อคิดรอบตัว
       พลังเหนือมนุษย์ : ข้อคิดรอบตัว
       หมดยุคใช้แล้วทิ้ง : ข้อคิดรอบตัว
       ระยะห่างระหว่างเรา : ข้อคิดรอบตัว
       24 ชม. ก่อนตาย : ข้อคิดรอบตัว


เพียรรู้ สู่หนทางนาคหลวง : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต ชม 115 ครั้ง
       เพียรรู้ สู่หนทางนาคหลวง : ผู้ออกแบบชีวิต
       World Peace Through Inner Peace : ผู้ออกแบบชีวิต
       เส้นทางลูกผู้ชาย ตอนที่ 4 : ผู้ออกแบบชีวิต
       เส้นทางลูกผู้ชายตอนที่ 3 : ผู้ออกแบบชีวิต
       เส้นทางลูกผู้ชายตอนที่ 2 : ผู้ออกแบบชีวิต


พระสูตร ตอนที่ 3 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญสุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 70 ครั้ง
       พระสูตร ตอนที่ 3 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ
       พระสูตร ตอนที่ 2 : สุดยอดภาษา
       พระสูตร ตอนที่ 1 : สุดยอดภาษา
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 107สรุปข่าว Boon News 21 ส.ค.2562Boon News ชม 432 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 21 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 20 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 19 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 17 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 16 ส.ค.2562


World of Peace 18 สิงหาคม พ.ศ.2562World of Peace ชม 104 ครั้ง
       World of Peace 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 11 สิงหาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 4 สิงหาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 101 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562ชนะโดยธรรม โดย พระถาวร ถาวโร 21 ส.ค. 2562ทบทวนฝันในฝัน ชม 712 ครั้ง
       ชนะโดยธรรม โดย พระถาวร ถาวโร 21 ส.ค. 2562
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 17 ส.ค. 2562
       สมาธิ เปลี่ยนชีวิต โดย พระอนุชา อคฺคจิตฺโต 16 ส.ค. 2562
       บุญคือสมบัตร ที่แท้จริง โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 15 ส.ค. 2562
       อยู่ให้เป็น โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก 14 ส.ค. 2562


ลูกไม่ช่วยใช้หนี้ : ธรรมะ 1นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 201 ครั้ง
       ลูกไม่ช่วยใช้หนี้ : ธรรมะ 1นาที
       วิบากกรรมพูดไม่ชัด : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ : ธรรมะ 1 นาที
       คนที่ชอบกับคนที่ใช่ : ธรรมะ 1 นาที
       คำพูด 4 อย่าง : ธรรมะ 1 นาที


กิเลส : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 92 ครั้ง
       กิเลส : มองโลกเห็นธรรม
       เส้นทางนาคหลวง ประโยค 9 : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดเป็นผู้ชายทำไมต้องบวช : มองโลกเห็นธรรม
       การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในญี่ปุน ตอนที่ 2 : มองโลกเห็นธรรม
       การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น : มองโลกเห็นธรรมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 82 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 4 ส.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 18 ส.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 73 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 18 ส.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 4 ส.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 28 ก.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 21 ก.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 14 ก.ค. 2562


โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 13 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2562


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562พิธีมอบของที่ระลึก ชม 11 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 4 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2562
Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป