Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
 สามเณร เหล่ากอของสมณะ โดย พระเฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ 25 มี.ค. 2562ทบทวนฝันในฝัน ชม 926 ครั้ง
        สามเณร เหล่ากอของสมณะ โดย พระเฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ 25 มี.ค. 2562
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 23 มี.ค. 2562
       หาบุญได้ ใช้บุญเป็น 2 โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 22 มี.ค. 2562
        รู้ เห็น ตามความจริง โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 21 มี.ค. 2562
       จากอิรวดีสู่เจ้าพระยา โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน 19 มี.ค. 2562


รักษาศีลจะได้เป็นมนุษย์ : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 537 ครั้ง
       รักษาศีลจะได้เป็นมนุษย์ : ธรรมะ 1 นาที
       อะไรคือเนื้อนาบุญ : ธรรมะ 1 นาที
       ฆ่าสัตว์ที่ทำร้ายมนุษย์ : ธรรมะ 1 นาที
       ทำไมคนจีนรวยกว่า : ธรรมะ 1 นาที
       โดนขโมยผลงาน : ธรรมะ 1 นาที


Mind set สูตรความสุขและความสำเร็จแบบพระพุทธเจ้ามองโลกเห็นธรรม ชม 311 ครั้ง
       Mind set สูตรความสุขและความสำเร็จแบบพระพุทธเจ้า
       ประโยชน์ที่ได้จากการบวชสามเณร : มองโลกเห็นธรรม
       บวชแล้วได้อะไร : มองโลกเห็นธรรม
       ธรรมยาตรา คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด 2 : มองโลกเห็นธรรม
       ธรรมยาตรา คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด : มองโลกเห็นธรรม


สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 3 : ธรรมะเพื่อประชาชนธรรมะเพื่อประชาชน ชม 111 ครั้ง
       สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 3 : ธรรมะเพื่อประชาชน
       สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 2 : ธรรมะเพื่อประชาชน
       สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 1 : ธรรมะเพื่อประชาชน
       พระพุทธองค์สรรเสริญการเลือกให้ : ธรรมะเพื่อประชาชน
       สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ : ธรรมะเพื่อประชาชนสรุปข่าว Boon News 25 มี.ค.2562Boon News ชม 427 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 25 มี.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 23 มี.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 22 มี.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 21 มี.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 20 มี.ค.2562


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 24 มีนาคม พ.ศ. 2562ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 194 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


World of Peace 24 มีนาคม พ.ศ.2562World of Peace ชม 57 ครั้ง
       World of Peace 24 มีนาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 17 มีนาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 10 มีนาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 3 มีนาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562เสียงสวดธรรมจักรกังวานที่ประเทศเวียดนามสกู๊ปอัพเดท ชม 500 ครั้ง
       เสียงสวดธรรมจักรกังวานที่ประเทศเวียดนาม
       สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ
       พิธีถวายสังฆทานเชื่อมสัมพันธ์ไทย เวียดนาม
       MV ชาวเมียนมาร์กว่า2,000 คน ร่วมใจธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
       โครงการอบรม UG5 ชาวเมียมาร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


ความเป็นส่วนตัวบนพื้นที่ส่วนรวม : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 192 ครั้ง
       ความเป็นส่วนตัวบนพื้นที่ส่วนรวม : ทันโลกทันธรรม
       วิกฤติมารยาท : ทันโลกทันธรรม
       ธรรมชาติลงโทษ : ทันโลกทันธรรม
       สุขภาพดีแม้ทำงานหนัก : ทันโลกทันธรรม
       เรื่องกินเรื่องใหญ่ : ทันโลกทันธรรม


work life balance : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 168 ครั้ง
       work life balance : ข้อคิดรอบตัว
       ฉลาดที่จะลืม : ข้อคิดรอบตัว
       เส้นบางๆ ของความเป็นอัจฉริยะ : ข้อคิด รอบตัว
       ทุกขลาภ : ข้อคิดรอบตัว
       วัยรุ่นสร้างตัว : ข้อคิดรอบตัว


The Pattern ชุมชนต้นแบบ โรงเรียนบ้านแซะ จ.สงขลาเคลียร์คัตชัดเจน season 2 ชม 129 ครั้ง
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ โรงเรียนบ้านแซะ จ.สงขลา
       The Pattern ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโครงการธรรมยาตรา
       The Pattern โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง
       The Pattern โรงเรียนยุวศึกษาตอนที่ 1
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จ.เพชรบุรี


ฤดูร้อนนี้ ผมจะบวชอีกครับ : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต ชม 74 ครั้ง
       ฤดูร้อนนี้ ผมจะบวชอีกครับ : ผู้ออกแบบชีวิต
       จุดเปลี่ยนของชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
       พระมหาเถระ นักออกแบบชีวิต : ผู้ออกแบบชีวิต
       10 พรรษา สร้างบารมีก้าวต่อก้าว : ผู้ออกแบบชีวิต
       20 พรรษา ก้าวย่างตามพ่อสอน : ผู้ออกแบบชีวิต


โอวาทปาฏิโมกข์ ในการทำงานมวลชน 2 : นานาเทศนานานาเทศนา ชม 40 ครั้ง
       โอวาทปาฏิโมกข์ ในการทำงานมวลชน 2 : นานาเทศนา
       โสดอย่างมีคุณค่า : นานาเทศนา
       รักอย่างเป็นสุข : นานาเทศนา
       พุทธสาวก ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       โอวาทปาฎิโมกข์ ในการทำงานมวลชน : นานาเทศนาปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 40 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561


โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 37 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
       พิธีมุฑิตาาสักการะในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 มี.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 30 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 มี.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 10 มี.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 3 มี.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 24 ก.พ. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 22 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันปีใหม่ที่ 24 ก.พ. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562พิธีมอบของที่ระลึก ชม 13 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป