MP3 ธรรมะ MV เพลงอบาย

MP3 ธรรมะ MV เพลงอบาย อบาย อบาย อบาย ถ้ามครใจหมองต้องไปอบาย ไม่ว่าผู้ใดทั้งหญิงและชาย ยิ่งใหญ่แค่ไหน ไม่เว้นให้สักคน อบาย อบาย อบาย มีแต่ร้องให้ หัวใจสับสน....

    Video > หมวดนรก-สวรรค์ > รายการนรก
Bookmark and Share  
Share Facebook   
ชมวิดีโอMV เพลงอบาย
 Embed Code
  MV เพลงอบายนรก นรก-สวรรค์
   07 มิ.ย. 2557   ชม 5,308 ครั้ง

Bookmark and Share  
  
Download