MP3 ธรรมะ มหาปรินิพพานสูตร

MP3 ธรรมะ

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการWorld-PEC III
Bookmark and Share  
Share Facebook   
ชมวิดีโอมหาปรินิพพานสูตร
  มหาปรินิพพานสูตรWorld-PEC III Music Video เพลงธรรมะ
   13 ม.ค. 2552   ชม 8,424 ครั้ง

Bookmark and Share  
  
Download

   ค้นหา Video    

แนวข้อสอบ World-PEC III (3)
World-PEC III
(17 ม.ค. 2552 ชม 8,997 ครั้ง)
แนวข้อสอบ World-PEC III (2)
World-PEC III
(16 ม.ค. 2552 ชม 7,850 ครั้ง)
แนวข้อสอบ World-PEC III (1)
World-PEC III
(15 ม.ค. 2552 ชม 8,177 ครั้ง)
มหาปรินิพพานสูตร (ต่อ)
World-PEC III
(14 ม.ค. 2552 ชม 7,886 ครั้ง)
มหาปรินิพพานสูตร
World-PEC III
(13 ม.ค. 2552 ชม 8,425 ครั้ง)
บทที่ 8 ความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
World-PEC III
(12 ม.ค. 2552 ชม 8,269 ครั้ง)
ติวบทที่ 7 โลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้
World-PEC III
(10 ม.ค. 2552 ชม 7,500 ครั้ง)
ติวบทที่ 6 การปลูกฝังตถาคตโพธิศรัทธา
World-PEC III
(09 ม.ค. 2552 ชม 7,161 ครั้ง)
ติวบทที่ 5 ปัจจัยส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ
World-PEC III
(08 ม.ค. 2552 ชม 7,628 ครั้ง)
ติวบทที่ 4 บ่อเกิดแห่งตถาคตโพธิศรัทธา
World-PEC III
(07 ม.ค. 2552 ชม 7,121 ครั้ง)
ติวบทที่ 3 ศรัทธา ทำให้เกิดปัญญา
World-PEC III
(06 ม.ค. 2552 ชม 7,131 ครั้ง)
ติวบทที่ 2 คำสอนเรื่องศรัทธาฯ
World-PEC III
(05 ม.ค. 2552 ชม 7,382 ครั้ง)
ติวบทที่ 1 ความหมายของคำว่าศรัทธา
World-PEC III
(03 ม.ค. 2552 ชม 7,504 ครั้ง)
ติวภาพรวมของคำว่าศรัทธา
World-PEC III
(02 ม.ค. 2552 ชม 7,178 ครั้ง)
กัลฯ ปรวัน แก้วมุกดา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชวนสอบ World-PEC
World-PEC III
(08 ธ.ค. 2551 ชม 7,700 ครั้ง)