New News

New News

Video > ข่าว > New News

      ไม่ว่าข่าวทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นอย่างไร New News คัดมาเสนอแต่ข่าวที่ดีที่สุดเท่านั้น
งานบุญกฐินสามัคคีมิตรภาพ ไทย-ลาว ณ.วัดเทพนิมิตร นครหลวงเวียงจันทร์งานบุญกฐินสามัคคีมิตรภาพ ไทย-ลาว ณ.วัดเทพนิมิตร นครหลวงเวียงจันทร์
ศุกร์ 23 พ.ย. 50 ชม 6,544 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 30พิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 30
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 50 ชม 6,080 ครั้งบรรยากาศการจัดสอบตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26บรรยากาศการจัดสอบตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26
พุธ 21 พ.ย. 50 ชม 6,287 ครั้งพระมหาเถระ หมิงเจ๋อ ต้าซือ ประธานสมาคมพุทธจีน เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายพระมหาเถระ หมิงเจ๋อ ต้าซือ ประธานสมาคมพุทธจีน เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
อังคาร 20 พ.ย. 50 ชม 6,331 ครั้งคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัด ที่รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์จำนวน 30 วัดคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัด ที่รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์จำนวน 30 วัด
จันทร์ 19 พ.ย. 50 ชม 6,312 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับข้าราชการครูในเขต อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ลาดบัวหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับข้าราชการครูในเขต อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ลาดบัวหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
พุธ 14 พ.ย. 50 ชม 6,073 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ปทุมธานีมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ปทุมธานี
อังคาร 13 พ.ย. 50 ชม 5,974 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จันทร์ 12 พ.ย. 50 ชม 5,959 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
เสาร์ 10 พ.ย. 50 ชม 6,017 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะครูอาจารย์ที่ประสบภัยนำท่วม ในจ.พระนครศรีอยุธยามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะครูอาจารย์ที่ประสบภัยนำท่วม ในจ.พระนครศรีอยุธยา
ศุกร์ 09 พ.ย. 50 ชม 5,985 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยจากไฟใหม้ ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยจากไฟใหม้ ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พฤหัสบดี 08 พ.ย. 50 ชม 6,034 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา
อังคาร 06 พ.ย. 50 ชม 6,119 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ขอนแก่นมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ขอนแก่น
จันทร์ 05 พ.ย. 50 ชม 6,064 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่นมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
ศุกร์ 02 พ.ย. 50 ชม 6,037 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองป่าโมก จ.อ่างทองมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองป่าโมก จ.อ่างทอง
พฤหัสบดี 01 พ.ย. 50 ชม 6,151 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พุธ 31 ต.ค. 50 ชม 6,025 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 7 วัด และชาวบ้านในเขต อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยามูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 7 วัด และชาวบ้านในเขต อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
อังคาร 30 ต.ค. 50 ชม 6,147 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดอ่างทองมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดอ่างทอง
เสาร์ 27 ต.ค. 50 ชม 6,022 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พฤหัสบดี 25 ต.ค. 50 ชม 6,126 ครั้งพิธีบรรพชาสามเณร ณ.วัดดอยเกิ้ง จ.แม่ฮ่องสอนพิธีบรรพชาสามเณร ณ.วัดดอยเกิ้ง จ.แม่ฮ่องสอน
พุธ 24 ต.ค. 50 ชม 6,153 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรีมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี
จันทร์ 22 ต.ค. 50 ชม 5,993 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 29พิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 29
อังคาร 16 ต.ค. 50 ชม 6,498 ครั้งทันตแพทย์หญิงกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ ลูกพระธัมได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นปี 2550ทันตแพทย์หญิงกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ ลูกพระธัมได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นปี 2550
พุธ 19 ก.ย. 50 ชม 7,081 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 28พิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 28
พฤหัสบดี 13 ก.ย. 50 ชม 6,196 ครั้งตักบาตรพระ 2,000 พันรูปนานาชาติ เพื่อแม่ - เพื่อพ่อ ปีที่ 7 หาดใหญ่ จ.สงขลาตักบาตรพระ 2,000 พันรูปนานาชาติ เพื่อแม่ - เพื่อพ่อ ปีที่ 7 หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศุกร์ 24 ส.ค. 50 ชม 6,264 ครั้งพิธีีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ วัดมุจจลินทวาปีวิหารตุยุง อ.หนองจิต จ.ปัตตานีพิธีีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ วัดมุจจลินทวาปีวิหารตุยุง อ.หนองจิต จ.ปัตตานี
อังคาร 31 ก.ค. 50 ชม 6,204 ครั้งอบรมปฏิบัติธรรม และสัมมนาผู้บริหารการศึกษาจากทั่วประเทศอบรมปฏิบัติธรรม และสัมมนาผู้บริหารการศึกษาจากทั่วประเทศ
จันทร์ 16 ก.ค. 50 ชม 6,041 ครั้งอบรมนักเรียนจากจังหวัดอ่างทองอบรมนักเรียนจากจังหวัดอ่างทอง
เสาร์ 14 ก.ค. 50 ชม 6,170 ครั้งพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 25  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พฤหัสบดี 05 ก.ค. 50 ชม 6,141 ครั้งด.ช.ปิยะภูมิ เต็มรักษ์  นักกอล์ฟเยาวชนดีเด่นด.ช.ปิยะภูมิ เต็มรักษ์ นักกอล์ฟเยาวชนดีเด่น
เสาร์ 16 มิ.ย. 50 ชม 6,363 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 11 12 13 <14> 15   เก่ากว่า >(391-420 จาก 458)