ที่นี่ภูธร

ที่นี่ภูธร

Video > ข่าว > ที่นี่ภูธร
แก้วภูธร เทอดไท้องค์ราชันย์แก้วภูธร เทอดไท้องค์ราชันย์
เสาร์ 15 ก.ค. 49 ชม 5,819 ครั้งพิธีถวายโฉนดศูนย์กัลยาณมิตร จ.สุรินทร์ , เปิดศูนย์กัลยาณมิตร จ.บุรีรัมย์ , ของดีเมืองหาดใหญ่ ตลาดกิมหยงพิธีถวายโฉนดศูนย์กัลยาณมิตร จ.สุรินทร์ , เปิดศูนย์กัลยาณมิตร จ.บุรีรัมย์ , ของดีเมืองหาดใหญ่ ตลาดกิมหยง
เสาร์ 01 ก.ค. 49 ชม 6,319 ครั้งกลุ่มสมบัติสัมพันธ์ล้านนา จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชาวต่างชาติมานั่งสมาธิ)กลุ่มสมบัติสัมพันธ์ล้านนา จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชาวต่างชาติมานั่งสมาธิ)
เสาร์ 24 มิ.ย. 49 ชม 6,037 ครั้งศูนยกัลยาณมิตรจันทบุรี , ศูนย์กัลยาณมิตรขอบแก่น , ศูนยกัลยาณมิตรจันทบุรี , ศูนย์กัลยาณมิตรขอบแก่น ,
เสาร์ 10 มิ.ย. 49 ชม 6,084 ครั้งคุณแม่สุนันท์ คุณแม่ตัวอย่าง  ผู้ชม DMC จนเกิดกำลังใจหายจากโรคอัมพฤต , เวลาเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยน , คุณแม่สุนันท์ คุณแม่ตัวอย่าง ผู้ชม DMC จนเกิดกำลังใจหายจากโรคอัมพฤต , เวลาเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยน ,
เสาร์ 03 มิ.ย. 49 ชม 5,860 ครั้งชมรมศึกษาธรรมเพื่อสังคม จ.เชียงใหม่ชมรมศึกษาธรรมเพื่อสังคม จ.เชียงใหม่
เสาร์ 27 พ.ค. 49 ชม 5,875 ครั้งประมวลภาพพิธีขลิบปอยผมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดต่างๆ , แจ้งข่าวชาวภูธรประมวลภาพพิธีขลิบปอยผมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดต่างๆ , แจ้งข่าวชาวภูธร
เสาร์ 20 พ.ค. 49 ชม 5,775 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 <3> (61-67 จาก 67)