World-PEC III

World-PEC III

Video > Music Video เพลงธรรมะ > World-PEC III


   


แนวข้อสอบ World-PEC III (3)แนวข้อสอบ World-PEC III (3)
เสาร์ 17 ม.ค. 52 ชม 8,681 ครั้งแนวข้อสอบ World-PEC III (2)แนวข้อสอบ World-PEC III (2)
ศุกร์ 16 ม.ค. 52 ชม 7,599 ครั้งแนวข้อสอบ World-PEC III  (1)แนวข้อสอบ World-PEC III (1)
พฤหัสบดี 15 ม.ค. 52 ชม 7,927 ครั้งมหาปรินิพพานสูตร (ต่อ)มหาปรินิพพานสูตร (ต่อ)
พุธ 14 ม.ค. 52 ชม 7,641 ครั้งมหาปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตร
อังคาร 13 ม.ค. 52 ชม 8,159 ครั้งบทที่ 8 ความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้บทที่ 8 ความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
จันทร์ 12 ม.ค. 52 ชม 8,030 ครั้งติวภาพรวมของคำว่าศรัทธาติวภาพรวมของคำว่าศรัทธา
ศุกร์ 02 ม.ค. 52 ชม 6,964 ครั้งติวบทที่ 1 ความหมายของคำว่าศรัทธาติวบทที่ 1 ความหมายของคำว่าศรัทธา
เสาร์ 03 ม.ค. 52 ชม 7,277 ครั้งติวบทที่ 3 ศรัทธา ทำให้เกิดปัญญาติวบทที่ 3 ศรัทธา ทำให้เกิดปัญญา
อังคาร 06 ม.ค. 52 ชม 6,936 ครั้งติวบทที่ 2 คำสอนเรื่องศรัทธาฯติวบทที่ 2 คำสอนเรื่องศรัทธาฯ
จันทร์ 05 ม.ค. 52 ชม 7,163 ครั้งติวบทที่ 4 บ่อเกิดแห่งตถาคตโพธิศรัทธาติวบทที่ 4 บ่อเกิดแห่งตถาคตโพธิศรัทธา
พุธ 07 ม.ค. 52 ชม 6,933 ครั้งติวบทที่ 5 ปัจจัยส่งเสริมสัมมาทิฏฐิติวบทที่ 5 ปัจจัยส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ
พฤหัสบดี 08 ม.ค. 52 ชม 7,424 ครั้งติวบทที่ 6 การปลูกฝังตถาคตโพธิศรัทธาติวบทที่ 6 การปลูกฝังตถาคตโพธิศรัทธา
ศุกร์ 09 ม.ค. 52 ชม 6,961 ครั้งติวบทที่ 7 โลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ติวบทที่ 7 โลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้
เสาร์ 10 ม.ค. 52 ชม 7,287 ครั้งกัลฯ ปรวัน แก้วมุกดา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชวนสอบ World-PECกัลฯ ปรวัน แก้วมุกดา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชวนสอบ World-PEC
จันทร์ 08 ธ.ค. 51 ชม 7,501 ครั้งน้องป่าน ชวนสอบ World-PECน้องป่าน ชวนสอบ World-PEC
พุธ 03 ธ.ค. 51 ชม 6,406 ครั้งสมัครสอบ World-PEC ครั้งที่ 3สมัครสอบ World-PEC ครั้งที่ 3
ศุกร์ 21 พ.ย. 51 ชม 6,424 ครั้งWorld-PEC IIIWorld-PEC III
จันทร์ 24 พ.ย. 51 ชม 6,526 ครั้งWorld-PEC Kapena Ufulu เวิร์ลด์เป็ค เพื่อสันติภาพโลก จากประเทศมาลาวีWorld-PEC Kapena Ufulu เวิร์ลด์เป็ค เพื่อสันติภาพโลก จากประเทศมาลาวี
พุธ 26 พ.ย. 51 ชม 6,741 ครั้งน้องแดนซ์ น้องหญิง ชวนสอบ World-PECน้องแดนซ์ น้องหญิง ชวนสอบ World-PEC
พฤหัสบดี 27 พ.ย. 51 ชม 6,776 ครั้งคุณ Howord ชวนสอบ World-PECคุณ Howord ชวนสอบ World-PEC
ศุกร์ 28 พ.ย. 51 ชม 6,590 ครั้ง
(1-21 จาก 21)