Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
โลกนี้ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ โดย พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร 24 มิ.ย. 2562ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,010 ครั้ง
       โลกนี้ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ โดย พระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร 24 มิ.ย. 2562
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 22 มิ.ย. 2562
       อิติปิโส 108 ตอนที่ 3 โดย พระมหาคองเขน สิริจนฺโท 21 มิ.ย. 2562
       ทางลัด สู่ความสุข โดย พระอโนทัย สุทฺธิพโล 20 มิ.ย. 2562
       บวช 4.0 โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 19 มิ.ย. 2562


อยากได้ อยากมี อยากเป็น : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 487 ครั้ง
       อยากได้ อยากมี อยากเป็น : ธรรมะ 1 นาที
       จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ : ธรรมะ 1 นาที
       ชอบแชร์เรื่องอื้อฉาว : ธรรมะ 1 นาที
       ดูแลพระอรหันต์ในบ้าน : ธรรมะ 1 นาที
       แผ่เมตตาหลอกตัวเอง : ธรรมะ 1 นาที


การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 118 ครั้ง
       การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น : มองโลกเห็นธรรม
       คุณค่าชีวิต คุณค่าการบวช : มองโลกเห็นธรรม
       Mind set สูตรความสุขและความสำเร็จแบบพระพุทธเจ้า
       ประโยชน์ที่ได้จากการบวชสามเณร : มองโลกเห็นธรรม
       บวชแล้วได้อะไร : มองโลกเห็นธรรมโอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 188 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 157 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 2562ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 148 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 9 มิ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 2 มิ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 28 เม.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 7 เม.ย. 2562


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 148 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562พิธีมอบของที่ระลึก ชม 144 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2562กัญชา พืชรักษาหรือยาเสพติด : ข้อคิดรอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 364 ครั้ง
       กัญชา พืชรักษาหรือยาเสพติด : ข้อคิดรอบตัว
       พระรับปัจจัย : ข้อคิดรอบตัว
       ข้อคิดมุมกลับ : ข้อคิดรอบตัว
       จำบุญลืมบาป : ข้อคิดรอบตัว
       แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ : ข้อคิดรอบตัว


ประมาณท้องด้วยสองมือ : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 312 ครั้ง
       ประมาณท้องด้วยสองมือ : ทันโลกทันธรรม
       Digital nomad : ทันโลกทันธรรม
       Deepfake ตัวป่วนโลกอนาคต : ทันโลกทันธรรม
       มายาวิธีกับการเบี่ยงเบนความสนใจ : ทันโลกทันธรรม
       แบกให้สมวัย : ทันโลกทันธรรม


วันวิสาขบูชา ประเทศสิงคโปร์สกู๊ปอัพเดท ชม 165 ครั้ง
       วันวิสาขบูชา ประเทศสิงคโปร์
       พิธีปลงผมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47 และธรรมทายาพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5
       เทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลก วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้
       โครงการปฏิบัติธรรมภาษาจีนรุ่นที่3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา
       พิธีทอดผ้าป่า วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้


การสร้างบารมี 10 ทัศ ปัญญาบารมี ตอนที่ 2 : นานเทศนานานาเทศนา ชม 159 ครั้ง
       การสร้างบารมี 10 ทัศ ปัญญาบารมี ตอนที่ 2 : นานเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ ปัญญาบารมี : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน 7 ประการ (สุตะ) : นานาเทศนา
       โอวาทปาฏิโมกข์ ในการทำงานมวลชน 2 : นานาเทศนา
       โสดอย่างมีคุณค่า : นานาเทศนา


เส้นทางลูกผู้ชายตอนที่ 2 : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต ชม 95 ครั้ง
       เส้นทางลูกผู้ชายตอนที่ 2 : ผู้ออกแบบชีวิต
       เส้นทางลูกผู้ชายตอนที่ 1 : ผู้ออกแบบชีวิต
       ครูอาสาฯ พาเด็กดี : ผู้ออกแบบชีวิต
       คู่สร้างบารมีแดนอาทิตย์เที่ยงคืน : ผู้ออกแบบชีวิต
       ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมกายนานาชาติโทชิหงิสรุปข่าว Boon News 24 มิ.ย.2562Boon News ชม 432 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 24 มิ.ย.2562
       สรุปข่าว Boon News 21 มิ.ย.2562
       สรุปข่าว Boon News 19 มิ.ย.2562
       สรุปข่าว Boon News 18 มิ.ย.2562
       สรุปข่าว Boon News 17 มิ.ย.2562


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 201 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


World of Peace 23 มิถุนายน พ.ศ.2562World of Peace ชม 41 ครั้ง
       World of Peace 23 มิถุนายน พ.ศ.2562
       World of Peace 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
       World of Peace 2 มิถุนายน พ.ศ.2562
       World of Peace 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 28 เมษายน พ.ศ.2562เพลง ชวนบวชเข้าพรรษาเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ ชม 269 ครั้ง
       เพลง ชวนบวชเข้าพรรษา
       เพลง มาสร้างโบสถ์กัน
       เพลง สร้างโบสถ์อย่ารอช้า
       เพลง ขอต้อนรับ
       เพลง อนุโมทนา


Spot โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์สปอต ชม 129 ครั้ง
       Spot โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
       ขอเชิญร่วมพิธีจุดโคมประทีปบูชาธรรม ณ วัดพระธรรมกาย
       ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 102 วัด ณ วัดไร่ขิง
       ของเชินร่วมพิธีจุดโคมประทีปบูชาธรรม ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น
       ตักบาตรอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น พระธรรมยาตรา 1,135 รูป


Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป