Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
โตแล้ว ไปไหน โดย พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ 16 พ.ย. 2561ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,716 ครั้ง
       โตแล้ว ไปไหน โดย พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ 16 พ.ย. 2561
       อยู่อย่างไร ให้มีความสุข โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 15 พ.ย. 2561
       ช่วงเวลาดีๆ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตถิโก 14 พ.ย. 2561
       สัปปายะ 7 ตอนที่ 2 โดย พระถาวร ถาวโร 13 พ.ย. 2561
       พุทธวิธีโต้วาทะ โดย พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต 12 พ.ย. 2561


ทำดีแต่อายุสั้น : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 364 ครั้ง
       ทำดีแต่อายุสั้น : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาที
       อยากมีสติว่องไว
       กำลังตัดสินใจเป็นโสด
       อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาที


ปีชง..ชะตาชีวิต ฟ้าลิขิตหรือใครลิขิต : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 32 ครั้ง
       ปีชง..ชะตาชีวิต ฟ้าลิขิตหรือใครลิขิต : มองโลกเห็นธรรม
       สมาธิ ที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์ : มองโลกเห็นธรรม
       ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน : มองโลกเห็นธรรม
       กฐินคืออะไร กฐินนั้นสำคัญไฉน : มองโลกเห็นธรรมเงาสะท้อนตัวตน : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 370 ครั้ง
       เงาสะท้อนตัวตน : ทันโลกทันธรรม
       นักแก้ปัญหา : ทันโลกทันธรรม
       รับมือกับนักประสานงา : ทันโลกทันธรรม
       เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรม
       สูงวัยไฮเทค : ทันโลกทันธรรม


อาชีพที่รัก : ข้อคิด รอบตัวข้อคิด รอบตัว ชม 263 ครั้ง
       อาชีพที่รัก : ข้อคิด รอบตัว
       ยิ่งใหญ่ในรายละเอียด : ข้อคิดรอบตัว
       กฎหมายตาวิเศษ : ข้อคิดรอบตัว
       เงินดิจิทัล : ข้อคิดรอบตัว
       ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัว


V-Star โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาสกู๊ปอัพเดท ชม 114 ครั้ง
       V-Star โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา
       ประมวลภาพโครงการปฏิบัติธรรม ภาคภาษาจีนรุ่นที่ 1 จ.สงขลา
       กฐินแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จ.เลย
       ธรรมยาตรา โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 61 ณ อ หนองเสือ ปทุมธานี
       พิธีจุดประทีปโคมลานปล่อยโคมลอย ออกพรรษา ณ เกาะสอง เมียนมาร์


สามเณรนิโครธ ผู้จุดศรัทธา ธรรมิกมหาราช : นานาเทศนานานาเทศนา ชม 32 ครั้ง
       สามเณรนิโครธ ผู้จุดศรัทธา ธรรมิกมหาราช : นานาเทศนา
       มหาอุบาสิกาวิสาขา หญิงผู้เลิศในการถวายทาน ตอนที่ 1 : นานาเทศนา
       การสร้างบารมี 10 ทัศ (เนกขัมมบารมี) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 2 : นานาเทศนา
       อริยทรัพย์ภายใน (หิริ - โอตตัปปะ) ตอนที่ 1 : นานาเทศนามหาธัมมปาลชาดกชาดก 500 ชาติ ชม 43 ครั้ง
       มหาธัมมปาลชาดก
       ฉวชาดก ชาดกว่าด้วย การนั่งที่ไม่สมควร
       จุลลโพธิชาดก ชาดกว่าด้วย ความโกรธ
       กักกรชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดเอาตัวรอดได้
       ปัญจภีรุกชาดก : ชาดก 500 ชาติ


Supervisor Beginner Course 4 ภาค ทั่วประเทศ :คิดใหญ่ใจดีคิดใหญ่ใจดี ชม 20 ครั้ง
       Supervisor Beginner Course 4 ภาค ทั่วประเทศ :คิดใหญ่ใจดี
       พิธีแต่งตั้งผู้บริหารชมรมพุทธทั่วประเทศ & ธทญ
       วีสตาร์ จ.เชียงใหม่ สวดธรรมจักรและธทยปี 2561 ตอนที่ 4
       ประธานชมรมพุทธ และบวชสามเณร กทม. : คิดใหญ่ใจดี
       สัมภาษณ์ธรรมทายาทและค่ายธรรมทายาท : คิดใหญ่ใจดี ปี 4ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 66 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561


งานบุญวันทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 55 ครั้ง
       งานบุญวันทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 40 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561พิธีมอบของที่ระลึก ชม 13 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561

Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป