Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
ประมวลภาพเตรียมงานตักบาตร 30,000 รูป มัณฑะเลย์สกู๊ปอัพเดท ชม 607 ครั้ง
       ประมวลภาพเตรียมงานตักบาตร 30,000 รูป มัณฑะเลย์
       ประมวลภาพเตรียมงาน ตักบาตร 30,000 รูปมัณฑะเลย์
       ประมวลภาพพิธีขอขมารุ่น บูชาธรรม79 ปีหลวงพ่อทัตตะชีโว, AEC รุ่นที่ 4,ผู้นำพุทธโลกรุ่นที่ 3
       พิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป มัณฑะเลย์
       ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ : ทันโลกทันธรรมทันโลกทันธรรม ชม 530 ครั้ง
       ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ : ทันโลกทันธรรม
       ตั้งใจโสด : ทันโลกทันธรรม
       คนเบอร์ 3 : ทันโลกทันธรรม
       การทำงานแบบไม่ฝืนใจทน : ทันโลกทันธรรม
       วิ่งสมาธิ : ทันโลกทันธรรม


10 พรรษา..แห่งการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร : ผู้ออกแบบชีวิตผู้ออกแบบชีวิต ชม 202 ครั้ง
       10 พรรษา..แห่งการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร : ผู้ออกแบบชีวิต
       ผังที่ได้ดั่งใจหวัง : ผู้ออกแบบชีวิต
       ทหารหญิงจักรพรรดิ ตอนที่ 2 : ผู้ออกแบบชีวิต
       ทหารหญิงจักรพรรดิ : ผู้ออกแบบชีวิต
       บุคคลยุคต้นวิชชาธรรมกาย : ผู้ออกแบบชีวิตCase Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 14 ธ.ค. 2562ทบทวนฝันในฝัน ชม 1,025 ครั้ง
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 14 ธ.ค. 2562
       เทวดามีจริง โดย พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต 13 ธ.ค. 2562
       ปลื้ม ในบารมี โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 12 ธ.ค. 2562
       เรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 11 ธ.ค. 2562
       การอุบัติแห่งรัตนะ 3 โดย พระพสธร เขมธโร 10 ธ.ค. 2562


ตรวจสอบหรือจับผิด : ธรรมะ 1 นาที ธรรมะ 1 นาที ชม 706 ครั้ง
       ตรวจสอบหรือจับผิด : ธรรมะ 1 นาที
       เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที
       เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที
       รักคนง่าย : ธรรมะ 1 นาที
       คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที


ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป : มองโลกเห็นธรรมมองโลกเห็นธรรม ชม 143 ครั้ง
       ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป : มองโลกเห็นธรรม
       ภัยพิบัติกับการสวดมนต์ : มองโลกเห็นธรรม
       "มารยาท" วัดอะไร? : มองโลกเห็นธรรม
       ถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญ : มองโลกเห็นธรรม
       กิเลส : มองโลกเห็นธรรมพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562พิธีมอบของที่ระลึก ชม 182 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 182 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีอัญเชิญผ้ากฐิน ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562


โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 179 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 ธ.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 163 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 1 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 2562


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 156 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562

Bookmark and Share  
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป