Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
ความฝันที่หล่นหายข้อคิด รอบตัว ชม 1,568 ครั้ง
       ความฝันที่หล่นหาย
       ลงฑัณฑ์ออนไลน์
       คาถาฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
       ความดีโลกไม่ลืม
       พุทธแท้ พุทธเทียม


กฐินวัดบ้านพริก จ.นครนายก และ วัดขึ่งเจริญ จ.น่านสกู๊ปอัพเดท ชม 1,269 ครั้ง
       กฐินวัดบ้านพริก จ.นครนายก และ วัดขึ่งเจริญ จ.น่าน
       กฐินสามัคคีทั่วไทย วัดเนินแก้ว จ.ประจวบและ กฐินวัดกาศเหนือ จ.แพร่
       กฐินสามัคคีทั่วไทย วัดใหม่สุขเกษม จ.สุโขทัย
       กฐินสามัคคีโดยพระเทพญาณมหามุนี กฐินสองแผ่นดิน เชียงตุง
       กฐินสัมฤทธิ์โรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง


ผู้ออกแบบชีวิต ตอน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ออกแบบชีวิต ชม 1,125 ครั้ง
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน 10 พรรษาสุขแบบพระ
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน 10 พรรษาเส้นทางการสร้างบารมี
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน 20 พรรษาวิสุทธิ์
       พระมหาเถระ เพชรเรือนยอดพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1


ลงโทษอย่างไรให้ได้ดีทันโลกทันธรรม ชม 1,063 ครั้ง
       ลงโทษอย่างไรให้ได้ดี
       พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่
       ขจัดค่านิยมไม่ดีในที่ทำงาน
       ทันโลกทันธรรม ตอน ทำไมต้องโกหก
       อยู่กับความแตกต่างอย่างลงตัว


สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 60สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 115 ครั้ง
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 60
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 59
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 58
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 55
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 54รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ธ.ค. 2559 โดย พระปลัดนพดล สิริวํโสทบทวนฝันในฝัน ชม 2,342 ครั้ง
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ธ.ค. 2559 โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 พ.ย. 2559 โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 พ.ย. 2559 โดย พระครูใบฏีกาประดิษฐ์ อริญชโย
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 พ.ย. 2559 โดย พระคมศักดิ์ คุณพหุโล
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 พ.ย. 2559 โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส


อุทิศส่วนกุศลให้หอยทากธรรมะจับใจ ชม 393 ครั้ง
       อุทิศส่วนกุศลให้หอยทาก
       ทำไมบวชเป็นพระภิกษุต้องชายแท้
       ทำไมต้องเรียกคนที่ก่อนจะบวชว่านาค
       หยอดกระปุกไว้ทำบุญ
       ปล่อยเช่าพระเครื่องเอาเงินมาทำบุญเหมาะสมหรือไม่


พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ตอนที่ 1มองโลกเห็นธรรม ชม 155 ครั้ง
       พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ตอนที่ 1
       การบูชาข้าวพระ มีในพระไตรปิฏกหรือไม่
       อย่าเป็นคนดี เพราะชี้หน้าคนอื่นว่าเลว
       ตกลงว่า พระกราบแม่ได้หรือไม่
       วัดพระธรรมกายเป็นพุทธหรือไม่


วันเพ็ญเดือนสิบสองเดินไปสู่ความสุข ชม 46 ครั้ง
       วันเพ็ญเดือนสิบสอง
       เดินไปสู่ความสุข ตอน dj กิจตะวัน
       เดินไปสู่ความสุข ตอน กาแฟ 072
       เดินไปสู่ความสุข ตอน งานวัดงานบุญ
       เดินไปสู่ความสุข ตอน เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมสรุปข่าว DMC 2 ธ.ค. 2559DMC News ชม 1,716 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 2 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 1 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 30 พ.ย. 2559
       สรุปข่าว DMC 29 พ.ย. 2559
       สรุปข่าว DMC 28 พ.ย. 2559


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 517 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559


DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559DMC News Sunday ชม 213 ครั้ง
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559


World of Peace 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559World of Peace ชม 193 ครั้ง
       World of Peace 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       World of Peace 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       World of Peace 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       World of Peace 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
       World of Peace 23 ตุลาคม พ.ศ.2559ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 517 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 2559


ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 376 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 2559
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 195 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 2559
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559


พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 168 ครั้ง
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
       โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
       โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
       โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559พิธีมอบของที่ระลึก ชม 87 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2559
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559อานุภาพการสวดธัมมจักฯและกองทุนต้นสมบัติDMC Guide ชม 1,537 ครั้ง
       อานุภาพการสวดธัมมจักฯและกองทุนต้นสมบัติ
       อบรมต้นกล้า สันติภาพชายแดนใต้
       เรื่องราว วิถีพุทธ ณ เมืองทวาย
       พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม
       พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน วัดพุทธสตอกโฮล์ม


HAPPY สวดธัมมจักสปอต DMC ชม 166 ครั้ง
       HAPPY สวดธัมมจัก
       สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,555,555 จบ
       โครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
       กำหนดการ วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย
       ประกวดสุนทรพจน์สามเณร 17 เม.ย. พ.ศ.2559


เข้าวัดสวดมนต์กันเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ ชม 102 ครั้ง
       เข้าวัดสวดมนต์กัน
       เพลงต้นน้ำ
       เพลง กฐิน 6 พฤศจิกา
       เพลง มาเป็นเจ้าภาพกฐินกัน
       ทบทวนบุญพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี